hits

Robert's Photography and Digital Art | Foto og Photoshop Guider

Blogglisten
Free Mass Ping
Google PingBILDE FILFORMATER

  • 30.04.2016 kl.10:29

I en jungel av forskjellige filformater man kan ha på bildene kan man lett bli litt forvirret. Kjenner du deg igjen? Så nå skal jeg prøve å gå igjennom de mest brukte formatene og hva de bør/kan bruker til. Jeg skal ikke gå veldig detaljert inn i det men prøve å forklare litt enkelt om de mest brukte formatene.
 

Lossless og lossy
Det er to hoved grupper med filformater. Den ene kalles Lossless og den andre kalles Lossy. De har helt forskjellige egenskaper som jeg skal gå kjapt igjennom.

Lossless komprimering                                algoritmer reduserer filstørrelsen samtidig bevares en perfekt kopi av det opprinnelige ukomprimerte bilde. Denne typen bildefiler taper ikke informasjonen i bildet, men dette fører til større filer enn lossy komprimering gjør. Tapsfri komprimering skal brukes for å unngå akkumulere stadier av re-komprimering når du redigerer bilder.

Lossy komprimering
algoritmer bevare en representasjon av det opprinnelige ukomprimert bilde som kan synes å være en perfekt kopi, men det er det ikke. Ved  komprimering av en bilde fil vil filstørrelsen bli mindre, men man taper også informasjon i bildet. De fleste lossy komprimering algoritmene tillater variabel kompresjon som påvirker både bildekvalitet for filstørrelse.

De mest brukte formatene
De vanligste bildeformatene brukt av kameraer, til utskrift, av skanning og bruk på Internett, er JPEG, TIFF, GIF, PNG, BNP, ESP, RAW og PSD.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
er det mest brukte bilde formatet per dags dato. Digitale kameraer og websider bruker normalt JPEG-filer fordi JPEG komprimerer dataene for å få mindre størrelse på filen. Men JPEG bruker lossy komprimering for å gjøre dette mulig, som er en stor ulempe. Om man trenger små filer er JPEG filformatet man velger, men dette går på bekostning av bildekvaliteten. JPEG-formatet brukes vanligvis til å vise fotografier og andre flertonebilder. JPEG-filer kan brukes til trykking, utskrift og skjermvisning (for eksempel web). Sender man en JPEG-fil til et trykkeri kan de gjenopprette kvaliteten ved å åpne det i for eksempel Photoshop. JPEG-filer støtter ikke gjennomsiktighet.

TIFF (Tagged-Image File Format) er ett lossless filformat(inkludert LZW -komprimerings alternativ ), og er et høykvalitets bildeformat tilpasset trykk og print. TIFF-filer kan brukes av nesten alle tegne-, bilderedigerings- og layoutprogrammer. TIFF har støtte for gjennomsiktighet.

GIF (Graphics Internchange Format)
fjerner alle Exif-data , det betyr ikke at GIF beholder utskriftsoppløsnings verdierene. GIF bruker alltid lossless LZW komprimering, men det er alltid en indeksert farge fil ( 1-8 - bits per piksel ) . GIF kan ha en palett med 24 - bits farger , men bare 256 av det maksimale (som er avhenge fargene i dine bilder ) .Men man må huske at GIF er et bilde format med lav kvalitet tilpasset visning på skjerm. Har man et bilde som i utgangspunktet har vært en illustrasjon, logo eller lignende, med store ensfargede områder, vil man oppleve at GIF-formatet blir penere en JPEG. GIF-filer støtter også gjennomsiktighet.

PNG (Portable Network Graphics)
ble oppfunnet senere enn de andre filformatene , og ble designet for å omgå mulige LZW komprimerings problemer med GIF, og siden det var nyere og mer moderne , har PNG andre alternativer også. PNG-filer har mye av de samme egenskapene som GIF-filer, til forskjell fra GIF støtter PNG 24-biters bilder og produserer bakgrunnsgjennomsiktighet uten hakkete kanter. Det er imidlertid ikke alle nettlesere som støtter PNG-bilder(dette er ikke nødvendigvis ikke helt korrekt).

BMP (Bitmap)

er et filformat for lagring av digitale bilder, spesielt brukt i Microsoft Windows og OS/2. Det norske navnet er punktgrafikk. Formatet støtter flere fargedybder (bits per piksel): Monokrom punktgrafikk (1-bits), 16-fargers punktgrafikk (4-bits), 256-fargers punktgrafikk (8-bits), 65 536-fargers punktgrafikk (16-bits) og 16,7 millioner-fargers punktgrafikk (24-bits). 8-bits punktgrafikk er perfekt for bilder i gråskala. I tillegg til fargedybdene nevnt over, finnes det en fargedybde til som nesten ikke støttes av noen programmer. 32-bits punktgrafikk brukes av Windows XP til f.eks. bildet på startknappen. Om slike filer åpnes av Paint, blir alle gjennomsiktige eller halvveis gjennomsiktige piksler gjort ugjennomsiktige. Dette virker ikke godt når bildet har skygge. Paint kan hverken lagre dette formatet eller 16-bits punktgrafikk.

EPS (Encapsulated PostScript) filer innholder som regel tegninger/logoer eller tabeller, som er blitt laget i illustrasjons- og layoutprogrammer som for eksempel Illustrator og Indesign. Den store fordelen med EPS-filer er at de kan forstørres uten at kvaliteten blir forringet. Grunnen til at man kan forstørre uten kvalitetstap er at EPS filen, når den er laget i illustrasjons- og layoutprogrammer består av vektorgrafikk og ikke bildegrafikk. Får man beskjed om at en EPS-logo ikke kan brukes, er det fordi den inneholder bildegrafikk, det vil si at det ikke er en ekte EPS-logo.

RAW-filer
inneholder ubehandlede, ukomprimerte gråtonedata fra et digitalt kameras bildesensor, i tillegg til informasjon om hvordan bildet ble tatt (metadata). Tenk på en Raw-fil som et fotonegativ. Du kan når som helst behandle filen på nytt og justere hvitbalanse, toneområde, kontrast, fargemetning og skarphet for å få de resultatene du ønsker. De opprinnelige Raw-dataene beholdes når du justerer et Raw-bilde. Justeringer lagres som metadata i en medfølgende underfil, i en database, eller i selve filen (hvis filen er i DNG-format). Når du tar JPEG-bilder med kameraet, behandler kameraet automatisk bildene for å forbedre og komprimere dem. Vanligvis har du liten kontroll over hvordan denne behandlingen foregår. Du får større kontroll når du tar RAW bilder i stedet for JPEG-bilder med kameraet, fordi RAW ikke begrenser deg til kameraets egen behandling. Du kan fortsatt redigere JPEG- og TIFF-bilder i Raw, men da redigerer du bildepunkter som allerede er behandlet av kameraet. RAW -filer inneholder alltid de opprinnelige, ubehandlede bildepunktene fra kameraet. For å kunne ta RAW -bilder må du stille inn kameraet til å lagre filer i kameraets eget Raw-filformat.

PSD Photoshop-format
er standard filformat og det eneste formatet, ved siden av Stort dokumentformat (PSB), som støtter alle funksjonene i Photoshop. Takket være den tette integreringen mellom Adobe-produkter kan andre Adobe-programmer, for eksempel Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects og Adobe GoLive, importere PSD-filer direkte (du finner alle programmene på Adobe sine sider), med mange Photoshop-funksjoner intakt. Når du lagrer en PSD-fil, kan du angi at filkompatibiliteten skal maksimeres. Dette lagrer en sammensatt versjon av et bilde med lag i filen, slik at den kan leses av andre programmer, blant annet tidligere versjoner av Photoshop. Det beholder også utseendet på dokumentet, i tilfelle fremtidige versjoner av Photoshop endrer virkemåten for noen funksjoner. Når det sammensatte bildet inkluderes, lastes det inn mye raskere og er også raskere å bruke i andre programmer enn Photoshop, og dette er noen ganger nødvendig for å gjøre bildet lesbart i andre programmer. Bilder med 16 biter per kanal og 32 biter per kanal av typen HDR (High Dynamic Range) kan lagres som PSD-filer.


Da håpen jeg du ble litt klokere og at du forstår mer av filformatene og hva de kan brukes til. Er det noe du lurer på er det bare å spørre så skal jeg svare deg så godt jeg kan.

 

#foto #fotoblogg #fotograf #hobby #fotograf #photoshop #adobe #bilde #redigeringsverktøy #filformat #rpandda #drammen 

0 Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no