hits

Robert's Photography and Digital Art | Foto og Photoshop Guider

Blogglisten
Free Mass Ping
Google PingLag en morsom Surrealistisk underjordisk komposisjon Photoshop Tutorial #1 

  • 02.12.2016 kl.01:19

God kveld kjøre følgere!

Da  er den endelig ferdig, så jeg håper du vil like denne Photoshop opplæringen. Siden den ble så lang i 2 poster som igjen er delt opp i 8 hoved deler så det vil ta en god del tid. Men vær tålmodig så kommer vi oss igjennom. Start med å laste ned ressursene du trenger, du finner linker til alle bildene litt lenger ned. 

I denne opplæringen vil jeg vise deg hvordan du oppretter en morsom surrealistisk scene ved hjelp av en rekke foto manipulasjon teknikker. Først vil vi kombinere flere lag med bilder for å lage en naturlig grunnsscenen. Deretter vil vi legge til andre elementer, slik som skallen, reir, egg og fugl, og bland dem sammen ved hjelp av justeringslag, maskering og børster. Senere vil vi legge til mer naturlige elementer (et tre og blader) og bruke de samme teknikkene for å gjøre dem deler av scenen. Vi vil avslutte den opp med flere justeringslag. Når du følger denne opplæringen vil du lære hvordan håndtere lag, jobbe med grupper, og fokusere på de riktige detaljene. 


 

RESURSER:   

 

TUTORIAL INFO:   
  • Tidsbruk:ca. 2,5-3 timer 
  • Vansklighetsgrad:Middels +   
  • Program:Adobe Lightroom CC   

  

DEL 1: Sette opp Grunn Scene 

STEG 1:   

Opprett ett nytt dokument  1800 x 1800 px med innstillingene nedenfor: 

STEG 2:   

Åpne HIMMEL bildet. Velg himmelen del ved å bruke Rectangular Marquee Tool (M). 


 

Dra himmel delen over til dokumentet du startet med, bruk Move Tool (V), og plassere det på toppen.


 

Konverter til Smart Object 

STEG 3: 

For å legge til litt dybde til scenen, går du til Filter> Blur> Gaussian Blur og sett Radius 6 px.  

STEG 4:   

For å endre på litt himmelens farger, gå til Layer> New Adjustment Layer> Color Balance: 

STEG 5:   

Åpne jord 1 bilde (velg bilde 2 når du laster ned). Bruk Rectangular Marquee Tool (M) for å velge den delen du trenger av jord bildet og plasser det  under himmelen.  STEG 6:   

Legg til ett  Curves Adjustment Layer (bruk Clipping Mask) for å gjøre jorda mørkere. 


STEG 7:  

For å redusere  jord fargen, legger vi til Hue / Saturation Adjustment Layer ( bruk Clipping Mask ) og endre Saturation verdien til -82


 

STEG 8:   

Klikk på add a New Layer (bruk Clipping Mask), Sett Blending Mode til  Overlay 100% og fyll  50% gray


 

Velg Burn Tool (O) med Midtone RangeExposure ca 10-15% for å mørkne enkelte områder langs kantene av jorda. Du kan se hvordan jeg gjorde det med Normal Blending Mode og resultatet med Overlay Blending mode 

STEG 9:  

Åpne jord 2 bilde (velg bilde 4 når du laster ned) . Velge den øvre del av jordsmonnet med de Rectangular Marquee Tool (M)


Plasser denne valgte delen over jorda ett område.


Klikk på Add Layer Mask . Bruk en Soft Round Brush med sort farge ( myk sort pensel) for å fjerne de harde kantene og bland med  jord bildet så det blir  jevnt med resten .


 

STEG 10:   

Legg til ett  Curves Adjustment Layer (bruk Clipping Mask) for å gjøre jorda mørkere. Velg Lagmasken, og  bruk en Soft Round Brush med sort som forgrunnsfarge til å fjerne den øvre delen av jorda som får noe lys fra himmelen så den delen må være litt lysere.


STEG 11:   

For å redusere fargene, legger vi til Hue / Saturation Adjustment Layer ( bruk Clipping Mask ) og endre Saturation verdien til -75

STEG 12:   

Åpne gress bilde. Velg delen der det er mest gress bruk Rectangular Marquee Tool(M).


Dra dette valget over til hoveddokumentet og bruke Free Transform Tool (Ctrl-T) for å forstørre bunnen av gresset


 

Klikk på Add Layer Mask . Bruk en Soft Round Brush med sort farge for å fjerne de harde kantene og bland gresset så det blir blandet  jevnt med  jorden og himmelen


 

STEG 13:   

Kopier gresslaget CTRL+J  og høyre klikk på masken og velg Apply Layer Mask. Velg kopien av Gresslaget, og  gå til Filter> Blur> Gaussian Blur og sett Radius til 3 px.


 

Gå til Layer>Layer Mask>Hide ALL, bruk en Bruk en Soft Round Brush med hvit farge legge på Blur Effekten der gresset møter himmelen, eller horisonten om du vil.


 

Dette gjør vi for å øke dybden på komposisjonen

STEG 14:   

Det er noen uønskede nyanser gresset. Lag et nytt lag (bruk Clipping Mask ) og bruke Clone Tool (S) for å fjerne dem.


STEG 15:   

Bruk en Color Balance adjustment Layer (bruk Clipping Mask ) og øke den røde, grønne og blå verdiene for Midtone.


 

STEG 16:   

Jeg tar sikte på å gjøre at lyskilden kommer fra venstre side til høyre for at det skal passe med himmel lyset. Legg til ett  Curves Adjustment Layer (bruk Clipping Mask ) og gjøre bildet lysere:


Velg lag masken, og bruk en Soft Round Brush  for å redusere lysstyrken på de nedre kantene, spesielt nederst til høyre på gresset.


STEG 17:  

Legg til ett  Curves Adjustment Layer  for å mørkne den høyre kanten av gresset. 


 

Velg alle lagene og hold SHIFT+G for og lage en gruppe, kall denne gruppen  Grunn Scene

 

DEL 2: Legge til Hodeskallen 

STEG 1:   

Åpne Hodeskallebildet. Velg skallen ved å bruke Polygonal Lasso Tool (L).

Plasser hodeskallen i midten av bildet, mellom gresset og jorda, og roter det ved hjelp av Ctrl-T.

Klikk på Add Layer Mask og bruke en Soft Round Brush til å skjule deler av  skallens midterste del, så det ser ut som om det sitter fast mellom gresset og jorda.


 

STEG 2:   

Velg å lag en  Hue/Saturation Adjustment Layer  (angitt som Clipping Mask) og endre Saturation til -52.


STEG 3:

Lyset på skallen er forfra og fra nedsiden. For å korrigere  lyset  og skyggene til å passe bakgrunnen, vil vi bruke flere lag (satt som klipping maske).

Klikk Create New fill or Adjustment Layer og velg Curves (angitt som Clipping Mask) for å mørkne den nedre del av skallen (som det er under jordoverflaten ).

Aktiver Lag Masken. Og bruk en Soft Round Brush med sort farge for å opprettholde lyset der.

STEG 4:   

Lag ett nytt Curves Adjustment Layer (angitt som Clipping Mask)  for å gjøre den øvre delen lysere.  

Aktiver Lag Masken. Og bruk en Soft Round Brush med sort farge å fjerne forsiden av hodeskallen, dette for å gjøre den øvre delen lysere.


 

STEG 5:   

Klikk på Add a New Layer (angitt som Clipping Mask),endre Blend Mode til Overlay 100% og fyll med 50% Gray. Bruk Dodge og Burn Tool (O) med  Midtones RangeExposure ca 15-20% for å legge på mer lys på den øvre delen av skallen, og også for å øke skygge og kontrasten  rundt øynene. Her er resultatene med Normal Blend Mode  og Overlay Blend Mode. Gi dette laget navnet Doge & Burn


STEG 6:   

Klikk på Add a New Layer, dra dette laget under Skalle laget og kall det Skygge. Bruk en Soft Round Brush med Opacity ca 40-45% å male skyggen av skallen på gresset (den bør være tynn og lang, så lyset kommer rett fra venstre til høyre). Se bildet under.

Velg alle lagene som tilhører skalle delen og hold SHIFT+G for og lage en gruppe, kall denne gruppen  Skalle


 

DEL 3: Legge til Røtter 

STEG 1:   

Åpne bildet med røtter. Plasser den i det underjordiske området ved hjelp av  Move Tool(V) og roter det litt hjelp Ctrl-T.


 

Aktiver Lag Masken. Og bruk en Soft Round Brush med sort farge for å blande røttene med jorden.


STEG 2:

Velg en del av roten fra originalbildet med Lasso Tool, og deretter plassere det på venstre side av det underjordiske området.


Klikk CTRL+T og klikk høyre museknapp og velg  Flip Horizontal. Bruk en lagmaske for å blande bildene sammen.


STEG 3: 

Kopier dette laget og flytte den til den nedre midtre delen av det underjordiske området. Bruk en lagmaske for å blande bildene sammen.


STEG 4:   

Velg alle de Rot lagene og trykk Ctrl-G for å lage en gruppe for dem. Endre modus for denne gruppen fra Pass Through (standard gruppemodus) til Normal 100%. Gi gruppen navnet Røtter.

Lag ett Curves Adjustment Layer over denne gruppen og redusere lysstyrken. Husk og gjøre Curves Adjustment Layer laget til en Clipping Mask så laget kun påvirker gruppen med røtter og ikke hele bildet


STEG 5:   

Bruke en Levels Adjustment Layer for å gjøre noen bakenforliggende områder mørkere, spesielt i området under jordoverflaten .


På lagmasken til Levels Adjustment Layer, bruk en Soft Black Brush til å fjerne den nedre delen, som skal være mindre mørke enn den øvre. Husk og bruk en en Clipping Mask for dette justeringslaget også.


 

DEL 4: Legge til Rede 

STEG 1:  

Åpne rede bildet. Bruk Move Tool til å dra det over til prosjektet du holder på med. Tilpass og plasser oppå skallen.

STEG 2:   

Lag et nytt lag under rede laget, kall det Skygge. Bruk en Soft Black Brush med Opacity ca 40-45% å male skyggen under redet.


STEG 3: 

På et nytt lag fortsatt under rede laget bruke en Soft Black Brush med Opacity ca 30% å male skyggen av reiret på skallen og gresset. Kall dette laget for Skygge Rede

STEG 4:

Lag et Curves Adjustment Layer (angitt som klipping Mask) for å gjøre redet lysere, for det ser mørkere ut enn bakgrunnen på nå værende tidspunkt.   
På lagmasken til Curves Adjustment Layer, bruk en Soft Black Brush til å fjerne effekten på høyre side av redet for å opprettholde skyggen der.

STEG 5:   

For å redusere redets metning, lag et Hue/Saturation Adjustment Layer (angitt som Clipping Mask) og endre Saturation til -28.


Dette var den første delen, og vi er halveis i prosessen. Resten kommer i morgen

                                                                                                                                                                                                                                                                 NESTE DEL...

Robert'sPhotographyAnd Digital Art All Rights Reserved ©2016    

  Denne guiden er skrevet av: Robert Pedersen

#foto#fotoblogg#fotograf#hobby#fotograf#adobe

#tutorial #fantasy #bildemanipulasjon #surrealistisk #bildekunst

#rpandda  #drammen  #bilderedigering#norsk

#photoshopguide

2 Kommentarer

dvergpinschere i mitt hjerte

02.12.2016 kl. 08:46
Ojj..du er flink til å forklare..men dette ser jeg at tar tid! Men sikkert veldig morsomt for noen å lære! Jeg er ikke der, at jeg syns det er så gøy å lage bilder..jeg tar bilder, og bruker det..men dette du lærer bort her..er jo også en kunst!! og du lager flotte bilder har jeg sett!! Men jeg har nok ikke tålmodighet til dette..hihih.
dvergpinschere i mitt hjerte: Takk for flott tilbakemelding. Kunst vet jeg nå ikke, men er utrolig gøy å holde på med på tross av st det er ganske tidkrevende. Så jeg ville satt pris på om noen kan dra nytte av det jeg delerr her

Skriv en ny kommentar

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no